POSILUJEME FLOTILU ELEKTROMOBILŮ

Hlavní výhodou elektromobilů pro provoz městské společnosti není úspora fosilních paliv. Největší výhodou je neomezená možnost bezplatně parkovat na modrých zónách. Pro pojíždění na krátké vzdálenosti po naší městské části, které pro spalovací motory představuje spíše trápení trvale studeného motoru se elektromobily osvědčují. Poslední tři roky proto naše společnost nakupuje výhradně elektromobily. Nejprve jsme využívali užitková vozidla pro úklid ulic a odvoz odpadu, poslední tři přírůstky jsou však již osobní vozidla zejména pro naše techniky.


Díky dotaci z programu výzva 3/2022 z Národního programu Životního prostředí MŽP – Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem pak je i samotný nákup elektromobilů pro nás výhodnější než nákup obdobných vozidel se spalovacími motory. V neposlední řadě je pro nás přínosem i tichá jízda v místech, kde si občané stěžovali na hluk startujících multikár…


Dalším logickým krokem je postupné rozšiřování počtu našich vlastních dobíjecích stanovišť (nyní máme dvě) – wallboxů a jejich napojování na solární zdroje, které za přispění dotací připravujeme. Tím se nejen dále zlevní provoz, ale zároveň počítáme s nabídnutím přebytečné elektrické energie pro potřeby městské části. Šest elektromobilů tedy dnes můžete denně vidět v provozu v celé oblasti městské části a další rozvoj naší flotily připravujeme.