Informace pro klienty parkovišť v ulicích Petrohradská a Sportovní, Praha 10

Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. provozuje parkoviště na rohu ulic Petrohradská X Vršovická ( zde ) a Sportovní X Vršovická ( zde ) v městské části Praha 10.

Provozovaná parkoviště slouží pro rezidentní a nerezidentní parkování a zároveň nabízí několik parkovacích stání pro účely hodinového či denního parkování vozů. Cenu jednotlivých služeb naleznete níže v Ceníku.

Pro zájemce o rezidentní/nerezidentní parkování informujeme, že je nutné se na nás se žádostí obrátit na tel.: 727 834 944 nebo e-mailově na adrese: parking@majetkova.cz

 

Pro uzavírání smluv jsme Vám k dispozici na adrese: 
Vršovická 1429/68 (ÚMČ PRAHA 10 – budova C – boční vchod)

kontaktní e-mail: parking@majetkova.cz
telefon: 727 834 944

K dispozici Vám jsme v následujících časech:

Pondělí:  9.00 -11.30, 14.00 -16.00

Úterý:  9.00 -11.30, 13.00 -15.00

Středa:    9.00 -11.30, 14.00 -16.00

Čtvrtek:   9.00 -11.30, 13.00 -15.00

Pátek:      9.00 – 12.00

V jiný čas pouze po telefonické domluvě.

 

Rezidentní parkování:

Rezidentní parkování je určeno pouze pro Fyzické osoby dle následujících parametrů:

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území městské části Praha 10, přičemž tato fyzická osoba je provozovatelem osobního automobilu, který

(i)                není veden v podnikatelském majetku třetí osoby, pokud tento osobní automobil slouží k výkonu podnikatelské činnosti Rezidenta, nebo

(ii)                který není v podnikatelském majetku Rezidenta.

 

Informujeme, že rezidentní parkování se vztahuje pouze na 1 osobní vůz na 1 občana s trvalým pobytem na území městské části Praha 10 dle výše uvedených parametrů.

Doklady, které budete potřebovat ke kontrole při uzavírání smlouvy o parkování:

osvědčení o registraci vozidla (malý TP),  občanský průkaz.

Nerezidentní parkování:

Doklady, které budete potřebovat ke kontrole při uzavírání smlouvy:

  • osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
  • ověřená plná moc k zastupování v případě právnické osoby.
  • v případě změny vozu zaslat na parking@majetkova.cz ofocený malý TP od nového vozu.

 

Dokumenty související s parkováním

Ceník

Provozní řád parkovišť

Formulář pro výpověď parkovacího stání

Mapky parkování

roh ulic Petrohradská a Vršovická

roh ulic Sportovní a Vršovická