MČ Praha 10 vypisuje aukce na prodej bytových jednotek

Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady MČ Praha 10 č. 0314/RMČ/2023 ze dne 18. 5. 2023 v termínu od 22. 5. 2023 do 19. 6. 2023 – Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -40

Odkazy na konkrétní aukce:

https://prodejruska.realitymix.cz/

https://prodejmoskevska.realitymix.cz/

https://prodejbrtnicka.realitymix.cz/

https://prodejuhranic.realitymix.cz/

https://brtnickaprodej.realitymix.cz/

http://prodejnalouzi.realitymix.cz/