INFORMACE PRO NÁJEMNÍKY K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2023

Vážení nájemníci,

v průběhu měsíce dubna 2024 vám bude prostřednictvím poštovních služeb zasíláno vyúčtování služeb za období  od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 za užívání bytů či nebytových prostor. Rádi bychom Vás informovali, že:

 1. Přeplatek za poskytnuté služby
  1. v případě přeplatku
   1. zašlete žádost o vrácení přeplatku na e-mailovou adresu uvedenou ve vyúčtování a uveďte bankovní účet, na něž má být přeplatek vrácen
   2. je možné přeplatek osobně vyzvednout v úřední hodiny v kanceláři předpisu nájmu na adrese Vinohradská 3216/163, Praha 10,
  2. přeplatky mohou být vypláceny až po ukončení reklamačních řízení celého objektu
  3. přeplatky formou složenek již nebudou zasílány
  4. pokud bude ve vaší účetní evidenci veden nedoplatek nebo dluh, dojde k zápočtu pohledávek a tím se výplata přeplatku vyúčtování může lišit
 2. Nedoplatek za poskytnuté služby je možné uhradit na bankovní účet a pod variabilním symbolem uvedeným ve vyúčtování
  1. Nedoplatky lze uhradit po skončení reklamací tj. nejdříve po 16. 6. 2024
 3. Splatnost PŘEPLATKŮ a NEDOPLATKŮ končí 31. 8. 2024
 4. REKLAMACE vyúčtování – můžete uplatnit pouze písemnou formou nejpozději do 30 ti dnů od doručení vyúčtování, a to buď
  1. na e-mailovou adresu uvedenou ve vyúčtování
  2. zasláním poštou na adresu – PRAHA 10 – Majetková, a.s. Vinohradská 3216/163, Praha 10,
  3. osobně v úřední hodiny na adrese Vinohradská 3216/163, Praha 10,
 5. REKLAMACE vyúčtování tepla, teplé a studené vody provedené firmou Prodomia s.r.o. můžete konzultovat e-mailem nebo osobně po předchozí domluvě s konkrétním zaměstnancem firmy uvedeným ve vyúčtování
 6. V případě dotazů jsme Vám k dispozici:
  1. POUZE v ÚŘEDNÍ HODINY na adrese Vinohradská 3216/163, Praha 10, kanceláře v 3. nadzemním podlaží
  2. Telefonicky se případně můžete obracet na call centrum 722 962 037, kde Vám budou poskytnuty pouze základní informace ohledně úhrady nedoplatků/vrácení přeplatků a úředních hodinách Společnosti