Ceník Parkování platný ke dni 1. 12. 2021

Dlouhodobé parkování – 1 měsíc Cena
Rezident * Osobní automobil 450 CZK
Nerezident** Osobní automobil 1 450 CZK
Dodávka/Obytný přívěs/Bržděný přívěs 1 650 CZK
Obytný automobil 2 200 CZK
Přívěs do 750 kg 1 350 CZK
Motocykl AM, A1 450 CZK
Motocykl AM, A1 v kryté kóji 750 CZK
Motocykl A, A2 800 CZK
Motocykl A, A2 v kryté kóji 1100 CZK
Parkovací karta 250 CZK
Krátkodobé parkování: Hodinové parkování 50 CZK
Denní parkování 200 CZK

Vysvětlivky:

*
Fyzická osoba s trvalým pobytem na území městské části Praha 10, přičemž tato fyzická osoba je provozovatelem osobního automobilu, který (i) není veden v podnikatelském majetku třetí osoby, pokud tento osobní automobil slouží k výkonu podnikatelské činnosti rezidenta, nebo (ii) který není v podnikatelském majetku Rezidenta

**
Fyzická osoba nebo právnická osoba odlišná od Rezidenta.

Pozn.: Ceny jsou uvedeny vč. DPH.