Anonymizace dokumentů

Potřebujete připravit smlouvu pro uložení do Registru smluv?

 • Ušetříme Vám čas a personální náklady
 • Zjednodušíme Vám proces uveřejňování smluv v registru v souvislosti s přijetím zákona 340/2015 Sb. o Registru smluv

Nabízíme službu zautomatizování procesu anonymizace dokumentů pro účely publikace v IS RS

Zautomatizování procesu anonymizace dokumentů před jejich zveřejněním formou služby, bez investičních nákladů na technologie a personálních nákladů spojených s anonymizací a publikováním smluv na IS RS (Informačního Systému Registru Smluv). 

Naše služba obsahuje:

 • Elektronické, vzdálené nahrání dokumentů do našich systémů (emailem, dávkou nebo přes sdílené složky, nebo pomocí Web Sevices)
 • Automatická anonymizace
 • Fyzická kontrola dokumentů na osobní údaje před finalizací
 • Vytěžení metadat (volitelné)
 • Elektronické, vzdálené vrácení anonymizovaných, zkontrolovaných dokumentů do vašeho systému (emailem, dávkou nebo přes sdílené složky nebo pomocí Web Services) ve strojově čitelném formátu PDF/A dle zákona 340/2015 Sb.
 • Případně odeslání přímo do Registru Smluv (volitelné) 

Výhody:

 • Nasazení služby a vyškolení v průběhu dvou dní
 • Žádné investice do infrastruktury a personálu
 • Platíte za konkrétní počet dokumentů/stran
 • Garance minimální chybovosti 

Naše služby plně naplňují požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a současně splňují požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a reflektuje požadavky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Je v plném souladu s dokumentem MV Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv.

Řešení je kontinuálně konzultováno s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Využití našich služeb zásadně snižuje chybovost a náklady na anonymizaci a zveřejňování smluv oproti odhadům nákladů na manuální zpracování.

Na základě vašeho odhadu počtu dokumentů/stran, které budete zveřejňovat, jsme připraveni Vám poskytnout Cost & Benefit analýzu nabízené služby s deklarací úspor.

 

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 267 093 738, nebo e-mailem na majetkova@majetkova.cz