TISKOVÁ ZPRÁVA:

Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. v rámci zvýšení transparentnosti svého hospodaření zveřejňuje hospodářské výsledky za 1Q2017. Formát zveřejněných údajů odpovídá tzv. „holdingovým“ účetním závěrkám (tj. konsolidovaný výsledek za všechny společnosti holdingu), které jsou zasílány ÚMČ Praha 10 na čtvrtletní bázi.
Těší nás zejména celkový kladný hospodářský výsledek ve výši 1,455 mil. Kč. Tento výsledek byl dosažen zejména navýšením tržeb o cca 1/3 při zachování hodnoty nákladů na služby ve srovnání s loňskem. Výsledky holdingu za 1. čtvrtletí tohoto roku jsou tak díky tvrdé práci týmu a vedení celé společnosti cca o 2 mil. Kč lepší než za srovnatelné období minulého roku.
Hezké prázdniny přeje Mgr. Bohdan Urban, ředitel společnosti PRAHA10 – Majetková, a.s.

Soubory ke stažení:


https://www.majetkova.cz/inpage/holding/