Správa reklamních ploch

Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. má ve správě od MČ Praha 10 reklamní nosiče následujícího charakteru:

  • 40 ks promopanelů, které společnost spravuje od roku 2013

Od druhé poloviny roku 2015 jsou promopanely nastálo rozmístěny po městské části Praha 10 na nejfrekventovanějších místech, např. v blízkosti stanice metra Skalka, ve volnočasovém areálu Gutovka, na Kubánském náměstí – kde probíhají 3x týdně farmářské trhy, u Úřadu MČ Praha 10, u polikliniky na ul. Plaňanská, v Malešickém parku a na dalších vybraných místech.

Promopanely byly v roce 2016 na 100 % využity umisťováním forexů – reklamních nosičů - především s prezentací aktivit MČ Prahy 10.

  • Dále má společnost ve správě od MČ Praha 10, aktuálně 20 ks reklamních ploch (štítů) na částech domů a 200 ks reklamních laviček.

 

  • PRAHA 10 – Majetková, a.s.  má ve správě od podzimu 2015 a v nájmu od 1. 1. 2016, 4 ks reklamních nosičů na částech pozemků.

Společnost se snaží maximálně naplnit všechny správní služby vůči MČ Praha 10 vyplývající z ze smluvního vztahu k reklamním nosičům. Věříme, že i v roce 2017 se podaří splnit veškeré požadavky ke spokojenosti všech stran.

V případě zájmu ze strany veřejnosti o využití některých reklamních nosičů – tedy reklamních laviček nebo štítů na domech na území Prahy 10 kontaktujte paní  Jankovskou, tel.: 267 093 471, e-mail: jankovska@majetkova.cz .