Správa objektu kino Vzlet

Objekt kina Vzlet převzala společnost PRAHA10 – Majetková a.s. do správy od počátku roku 2013. Předchozí nájemce objektu, objekt zrekonstruoval, ale nebyl schopen splnit podmínky pro řádnou kolaudaci objektu. Celý objekt fungoval ve stavu legislativních provizorií a časově omezených, podmíněných povolení. Tento stav byl častým předmětem dotazů občanů a provozování objektu bylo terčem kritiky a stížností sousedů objektu.

Objekt jsme do správy převzali legislativně neprovozuschopný a v současné době se připravuje projektová dokumentace k nápravě chyb a tedy k řádné kolaudaci objektu. Do doby kolaudace budeme působit jako správní firma.

Limitním faktorem využití je dopravní obslužnost objektu a náročnost na dodržování nočního klidu. Pro výše uvedené aktivity bude muset být doplněno vybavení objektu a příslušnou techniku (světla, zvuk, uspořádání hlediště…). MČ tak bude mít pro své občany v centrální části Vršovic kulturně společenský objekt, který bude moci využívat i pro své společenské akce.