Oddělení správy bytového fondu

Koordinace činnosti s MČ:

  • Zastupování MČP10 na shromáždění – hlasování dle pokynů MČP 10
  • Informovat MČP 10 o počtu SV a jednotek v SV – 1x měsíčně zasílání informací na MČP 10
  • Informovat MČP 10 o podílech v SV – 1x měsíčně zasílání informací na MČP 10

 

Finanční řízení:

  • Kontrola čerpání fondu oprav a výnosů z pronájmu v SV – 1x ročně zasílání informací na MČP 10
  • Příprava podkladů pro platby SV – pravidelné měsíční/čtvrtletní platby
  • Příprava podkladů pro VS – 1x ročně zpracování podkladů k VS
  • Spolupráce s SF – dle potřeby
  • Kontrola pohledávek a závazků – 1x ročně zasílání informací na MČP 10