Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací *)

(platný od 1. 7. 2016)

 

Náklady na pořízení kopií:

 

• jednostranná černobílá kopie formátu A4 – 3,- Kč

• oboustranná černobílá kopie formátu A4 – 4,- Kč

• jednostranná černobílá kopie formátu A3 – 5,- Kč

• oboustranná černobílá kopie formátu A3 – 7,- Kč

• jednostranná barevná kopie formátu A4 – 15,- Kč

• jednostranná barevná kopie formátu A3 – 30,- Kč

 

Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan):

 

• jedna stránka – 2,- Kč

 

Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu

 (redigování textu – anonymizace osobních údajů)

 

• jedna stránka – 3,-Kč

 

Náklady na tisk z tiskárny PC

 

• jedna stránka – 4,- Kč

 

Náklady na opatření technických nosičů dat

 

• 1 ks CD – 6,- Kč

• 1 ks DVD – 8,- Kč

 

 

Náklady na odeslání informace žadateli – poštovné ke dni vydání tohoto sazebníku

 

• náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

• za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 200,- Kč

 

 

Balné je stanoveno dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb

 

 

*)         Podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.