Příjem dokumentů PRAHA 10 – Majetková, a.s. a dceřiných společností holdingu:

1) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitálně podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat je:

Vršovická 68, 101 38 Praha 10 – Vršovice

 

2) Úřední hodiny podatelny:

Pondělí, středa od 8:00 h do 18:00 h

Úterý, čtvrtek od 8:00 h do 15:00 h

Pátek od 8:00 do 14:00 h 

 

3) Elektronická adresa podatelny: majetkova( @ )majetkova.cz

 

4) Identifikátory datových stránek:

PRAHA 10 – Majetková, a.s. IDS: vvifse6

PRAHA 10 – Rekreace, a.s. IDS: ff4fsfv

PRAHA 10 – Development, a.s. IDS: k39fsec

PRAHA 10 – Služby, a.s. IDS: p9dfsfp

 

5) Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých společnost přijímá dokumenty v digitální podobě:

PDF/A – Portable Dokument Format/Archive

RTF – Rich Text Format

HTML – Hyper Text Markup Language

PDF – Portable Dokument Format (Adobe Acrobat File)

TXT – prostý text

DOC, DOCX – dokument aplikace MS WORD od verze 6.0

XLS, XLSX – sešit aplikace MS EXCEL od verze 6.0

PNG – datový formát Portable Network Graphics

JPG – datový formát Joint Photographie Experts Group Fil Interchange Format

 

6) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých společnost přijímá dokumenty v digitální podobě:

Flashdisk

DVD

CD-Rom

 

7) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných společností – škodlivý kód:

dokumenty u nichž je škodlivý kód zjištěn se neukládají, ale ničí a považují se za nedoručené. Pokud lze u dokumentů se škodlivým kódem zjistit elektronickou adresu odesílatele, je odesílatel upozorněn na zjištění škodlivého kódu a informován o zničení dokumentu.

 

8) Důsledky vad dokumentů:

Pokud pracovník podatelny zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává. Pracovník podatelny postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém společnost přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém společnost přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.