Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vyřizuje žádosti, které jí jsou dle uvedeného zákona adresovány. Přesné znění zákona č. 106/1999 Sb. lze vyhledat na internetových stránkách Ministerstva zahraničí ČR www.mvcr.cz.

V souvislosti s plněním zákona č. 106/1999 Sb. přijala společnost Praha 10 – Majetková, a.s. interní směrnici upravující postup pro vypořádávání obdržených žádostí, jejíž znění najdete zde.

Výroční zpráva o poskytování informací (2017) ke stažení zde.