Holding

Pro realizaci akcionářské strategie byly založeny dceřiné společnosti a vznikl tak holding s mateřskou společností PRAHA 10 – Majetková, a.s. a aktuálně 3 dceřinými společnostmi, ve kterých je mateřská společnost vždy 100 % vlastníkem.


Organizační změny v holdingu

V období let 2011 až 2012 proběhla v životě společnosti transformace na tzv. německý model řízení. Německý model řízení spočívá zejména v tom, že jmenování a odvolávání členů představenstva je v kompetenci dozorčí rady. Dozorčí rada společnosti je složena ze zástupců politických klubů zastoupených v ZMČ Praha 10.

Dále došlo k obměně dozorčích rad dceřiných společností, které rovněž odráží rozložení politických sil v ZMČ Praha 10. Dozorčí rady dceřiných společností jsou tříčlenné.
Došlo rovněž ke změnám ve složení představenstvech společností. Dceřiné společnosti mají vždy jednočlenné představenstvo.

V roce 2016 došlo k fúzi dceřiných společností PRAHA 10 – Stravování, a.s. a PRAHA 10 – Zdraví, a.s. v rámci holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s.

 

Hospodářské výsledky holdingu

   1. pololetí 2017 

Komentář ředitele společnosti:
Společnost Praha 10 – Majetková, a.s. resp. celý holding za období 1. pololetí letošního roku potvrzuje trend zlepšujícího se hospodaření. Společnosti se daří držet pod kontrolou náklady na služby a také výkonovou spotřebu, přičemž narůstající tržby jsou primárně generovány zaměstnanci společnosti.

   1. čtvrtletí 2017

Informace o příjmu dokumentů PRAHA 10 – Majetková, a.s. a dceřiných společností holdingu