Správa areálu Gutovka (www.gutovka.cz)

Společnost PRAHA 10 – Majetková a.s. areál spravuje a provozuje. Předmětem správy areálu je kompletní zajištění správcovských služeb v Areálu zejm. zajištění úklidových služeb, bezpečnostních služeb a služeb zajišťujících technický provoz.


Vlastníkem Areálu volného času – Gutova (dále též jen Areál) je Městská část Praha 10. Areál se nachází na pozemku čp. 25/1 v k.ú. Strašnice. Nachází se v něm například svého času největší lezecká stěna ve střední Evropě, špičkový betonový skatepark, kurty na beach volejbal v zimě s vyhřívaným pískem, fotbalové hřiště s umělým povrchem třetí generace a víceúčelové hřiště ale také dětská hřiště, lanové centrum pro děti, malý vodní svět, kryté kluziště a restaurace. V roce 2012 byly možnosti vyžití rozšířeny o atraktivní minigolf. Areál Gutovka, který se nyní rozléhá na ploše zhruba 3,5 ha, slouží nejen občanům Prahy 10, ale zásluhou vynikajícího dopravního spojení nabízí možnosti sportovních i volnočasových aktivit také pro další Pražany. Mimopražští návštěvníci areálu zejména o volných dnech nejsou výjimkou. Areál je veřejností hojně navštěvován v průběhu celého roku. Celkový počet návštěv areálu v průběhu roku je vyšší než 130 tisíc.

Rok 2015:

 • Uspořádání exhibice největší legendy skateboardingu Tony Hawka – Gutovka se dostala na stránky světových novin a CNN – návštěva skateparku cca 4500 osob
 • Úspěšná produkce velkých firemních akcí viz Skanska, LOYD..
 • Dokončení soupisu majetku a veškerých inventur
 • Ukončení nerentabilních provozů 
 • Nastavení nových pracovních činností zaměstnanců
 • Zefektivnění počtu pracovníků jednotlivých provozů a efektivní rozvržení pracovní doby
 • Zavedení nových sportovních služeb – viz páteční kempy 
 • Otevřeny nové kroužky např. bruslení 
 • Důsledná oprava lanových prvků dětských hřišť
 • Vznik provozních manuálů - plánů údržby a oprav
 • Uspořádání 11 akcí pro širokou veřejnost 
 • Uspořádání 3 závodů na lezecké stěně pro děti