Farmářské trhy (www.farmarsketrhyp10.cz)

Městská část v předcházejících letech zajišťovala provoz farmářského tržiště na Kubánském náměstí a to prostřednictvím sdružení Archetyp. S touto společností byl k 31. 12. 2011 ukončen smluvní vztah. K ukončení spolupráce došlo zejména z důvodu neochoty sdružení Archetyp upravit stávající smlouvu tak, aby odpovídala požadavkům městské části. Mezi tyto požadavky patřilo zejména zlepšení podmínek pro koncové prodejce a tím snížení cen prodávaného zboží. Druhou oblastí bylo omezení výdajů městské části na provoz tržiště.

Největší úspěchy za rok 2015:

  • Transparentní ceník – Vznik veřejně přístupného ceníku pronájmu prodejních ploch na FT Kubánské náměstí pro zájemce o prodej. Absolutní většina trhů v Praze ceník nemá.
  • Mnoho tematických a zajímavých akcí, jenž na trhu pořádala P-10 Majetková, nebo MČ Praha 10.
  • Uspořádání a předělání webových stránek trhů. Stránky nabyly na informační hodnotě, jak pro nakupující, tak i prodejce.
  • Aktivnější PR komunikace se zákazníky přes sociální síť.
  • Vytvoření business plánu pro rok 2016, zahrnující úspory a klíč vedoucí k obnovení této BL.